RSS | Archive | Random

About

I'm Marah and I'm Second ☮

© All photos are mine, unless otherwise stated.

Following

20 November 11
TAO by Salyn Silva

TAO by Salyn Silva

Posted: 6:44 PM
Hindi dahil hindi nagsasalita ang isang tao ay hindi ka niya nauunawaan.Madalas, ang pagtahimik ay nangangahulugan ng pag-iwas sa isang mas masakit pa na mangyayari.Huwag kang mabingi sa sarili mong hinanakit.Bago mo iluwa ang mga salita mula sa iyong bibig ay isipin mo na nakakadurog ka ng puso at nakakapatid ka ng hininga.
— Salyn Silva

(Source: marahroque)

6 October 11
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. … Stay hungry. Stay foolish.
— Steve Jobs (1955-2011)

(Source: marahroque)

Themed by Hunson. Originally by Josh